Informatiemodel BasisRegistratie Topografie

Informatiemodel van de BasisRegistratie Topografie (BRT). In IMBRT zijn de BRT producten TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL en TOP250NL opgenomen en zal aangevuld worden met andere producten zoals TOP500NL en TOP1000NL. Algemene objectklasses zijn opgenomen in BRT-algemeen. Voor meer informatie zie BRT op de website van het Kadaster.

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.