TOP100NL

TOP100NL is een onderdeel van de Basisregistratie Topografie en is afgeleid van TOP10NL. TOP100NL is vooral bedoeld voor het vervaardigen van een leesbare topografische kaart op schaalniveau 1: 100.000. TOP100NL is gemodelleerd binnen het Informatiemodel BRT (IMBRT).

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.