TOP10NL

TOP10NL is het meest gedetailleerde onderdeel van de Basisregistratie Topografie. De mate van detail is zondanig, dat de objecten gebruikt kunnen worden voor een leesbare kaart op schaalniveau 1: 10.000. TOP10NL is gemodelleerd binnen het Informatiemodel BRT (IMBRT).

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.

Visualisatie

Regels die specificeren hoe geografische objecten op de kaart weergegeven moeten worden, doorgaans geïmplementeerd in SLD/SE

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in het conceptenregister te raadplegen.

Symbool

Symbolen / iconen voor het weergeven van geografische objecten op kaarten

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.