TOP500NL

TOP500NL is een onderdeel van de Basisregistratie Topografie en is afgeleid van European Regional Map (ERM). TOP500NL is vooral bedoeld voor het vervaardigen van een leesbare topografische kaart op schaalniveau 1: 500.000. TOP500NL is gemodelleerd binnen het Informatiemodel BRT (IMBRT).

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.