Informatiemodel Kabels en Leidingen

IMKL2015 is ontwikkeld voor de realisatie van digitaal berichtenverkeer rond het thema utiliteitsnetten en de daarin voorkomende kabels, leidingen en leidingelementen voor de realisatie van een aantal wetten en regelingen. Met name de wet WION en de Europese regeling INSPIRE en daarin het thema Utility Networks zijn bepalend. Platform voor opmerkingen en meedenken op: https://github.com/Geonovum/imkl2015-review

Visualisatie

Regels die specificeren hoe geografische objecten op de kaart weergegeven moeten worden, doorgaans geïmplementeerd in SLD/SE

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in het conceptenregister te raadplegen.

Symbool

Symbolen / iconen voor het weergeven van geografische objecten op kaarten

Regels

Schematron schema's, waarin validatieregels aanvullend op GML of XML schema's zijn opgenomen.

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.