Informatiemodel Openbare Orde en Veiligheid

Het Informatiemodel voor de Openbare Orde en Veiligheid (IMOOV) maakt een soepele uitwisseling van geo-informatie mogelijk tussen brandweer, politie en andere hulpdiensten. Het informatiemodel richt zich in eerste instantie op bestrijding van drie soorten rampen: brand in grote gebouwen, verkeersongevallen op de weg en hoogwater. Actuele versie is 1.1/2008

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

Symbool

Symbolen / iconen voor het weergeven van geografische objecten op kaarten