Informatiemodel Ruimtelijke Ordening

IMRO is het informatiemodel voor het opstellen en uitwisselen van digitale plannen, visies en besluiten voor de ruimtelijke ordening (omgevingsinstrumenten). Het gaat hierbij om instrumenten zoals die voor de ruimtelijke ordening in de Wro en Wabo gedefinieerd zijn en op de verschillende administratieve niveaus gemaakt worden: gemeentelijk, provinciaal en nationaal.

XML schema

StUF schema's en andere XML schema's

Regels

Schematron schema's, waarin validatieregels aanvullend op GML of XML schema's zijn opgenomen.