Praktijkrichtlijn Plancontour en PDF

Het op basis van de objectgerichte plancontour toegang hebben tot de gescande planonderdelen wordt ook wel aangeduid als 'Plancontour & PDF'. Hiermee zijn oude ruimtelijke plannen van gemeenten, provincies en het rijk 'plat' digitaal beschikbaar en te benaderen vanuit de correcte geografische ligging van het gebied.

XML schema

StUF schema's en andere XML schema's

Regels

Schematron schema's, waarin validatieregels aanvullend op GML of XML schema's zijn opgenomen.