Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten

Ieder ruimtelijk instrument is opgebouwd uit een samenhangende set bronbestanden. Voor verschillende typen instrumenten is dit een andere set. De STRI2012 geeft de vereisten voor beschikbaarstelling voor de in het IMRO gedefinieerde plannen, visies, besluiten e.d..

XML schema

StUF schema's en andere XML schema's

Regels

Schematron schema's, waarin validatieregels aanvullend op GML of XML schema's zijn opgenomen.