IMKAD 2.1

Waardelijsten (Value lists)

In deze tabel treft u het overzicht aan van alle IMKAD 2.1 waardenlijsten en waar deze worden gebruikt.

Per waardelijst is opgegeven:

attribuut URL van de waardelijst
Adres::KADBinnenlandsAdres.bijOfTegenover http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BijOfTegenover
BagAdres::NummerAanduiding.typeAdresseerbaarObject http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BAGAdresseerbaarObject
BagAdres::OpenbareRuimte.openbareRuimteType http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BAGOpenbareRuimte
BagAdres::Woonplaats.woonplaatsNaam http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BAGWoonplaatsnaam
BrpPersoon::BuitenlandsAdres.land http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPLand
BrpPersoon::Geboorte.geboorteland http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPLand
BrpPersoon::_GeregistreerdPersoon.adellijkeTitelOfPredikaat http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AdellijkeTitelOfPredikaat
BrpPersoon::_GeregistreerdPersoon.aanduidingNaamgebruik http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPAanduidingNaamgebruik
BrpPersoon::_GeregistreerdPersoon.indicatieGeheim http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPIndicatieGeheim
BrpPersoon::Geslacht.geslachtsaanduiding http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPAanduidingGeslacht
BrpPersoon::NietIngezetene.landWaarnaarVertrokken http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPLand
Historie::Historie.statusHistorie http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusHistorie
InOnderzoek::InOnderzoek.authentiekGegeven http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/GegevenInOnderzoek
NhrRechtspersoon::Rechtspersoon.rechtsvorm http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/NHRRechtsvorm
OnroerendeZaak::KadastraleGrens.type http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/TypeGrens
OnroerendeZaak::Leidingnetwerk.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardLeidingnetwerk
OnroerendeZaak::_OnroerendeZaak.aardCultuurOnbebouwd http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/CultuurcodeOnbebouwd
OnroerendeZaak::_OnroerendeZaak.aardCultuurBebouwd http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/CultuurBebouwd
OnroerendeZaak::OnroerendeZaakFiliatie.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardFliatie
OnroerendeZaak::Perceel.soortGrootte http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/SoortGrootte
OnroerendeZaak::TypeKadastraleAanduiding.AKRKadastraleGemeenteCode http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AKRKadastraleGemeenteCode
OnroerendeZaak::TypeKadastraleAanduiding.kadastraleGemeente http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/KadastraleGemeente
Persoon::GekozenWoonplaats.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardDomiciliekeuze
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.geslacht http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AanduidingGeslacht
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.adellijkeTitelOfPredikaat http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AdellijkeTitelOfPredikaat
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.aanduidingNaamgebruik http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AanduidingNaamgebruik
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.geboorteland http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Land
Persoon::KADNietNatuurlijkPersoon.rechtsvorm http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Rechtsvorm
Persoon::_Persoon.beschikkingsbevoegdheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Beschikkingsbevoegdheid
Recht::Aantekening.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardAantekening
Recht::AantekeningKadastraalObject.aanduidingErfdienstbaarheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AanduidingErfdienstbaarheid
Recht::Tenaamstelling.burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijging http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BurgerlijkeStaat
Recht::Tenaamstelling.verkregenNamensSamenwerkingsverband http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Samenwerkingsverband
Recht::TenaamstellingFiliatie.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardFliatie
Recht::ZakelijkRecht.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardZakelijkRecht
Recht::_Zekerheidsrecht.omschrijvingBetrokkenRecht http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Zekerheidsrecht
Stuk::Bijlage.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardBijlage
Stuk::KadasterVerzoek.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardKadasterverzoek
Stuk::RedenVerzoek.reden http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/RedenNietInschrijving
Stuk::Stukdeel.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardStukdeel
Stuk::Stukdeel.aardBeslag http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardBeslag
Stuk::Stukdeel.redenDoorhalingTeboekstelling http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/RedenDoorhalingTeboekstelling
Stuk::TerInschrijvingAangebodenStuk.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardAangebodenStuk
Stuk::TerInschrijvingAangebodenStuk.statusStukOR http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusStukOR
Stuk::TypeDeelEnNummer.reeks http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Reekscode
Stuk::TypeDeelEnNummer.registercode http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Registercode
Stuk::TypeDeelEnNummer.soortRegister http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/SoortRegister
TeboekgesteldeZaak::BrandmerkSchip.rubriek http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/RubriekBrandmerk
TeboekgesteldeZaak::BrandmerkSchip.plaats http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/PlaatsBrandmerk
TeboekgesteldeZaak::BrandmerkSchip.status http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusBrandmerk
TeboekgesteldeZaak::KenmerkAndereRegistratie.code http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/CodeAndereRegistratie
TeboekgesteldeZaak::Schip.status http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusSchip
TeboekgesteldeZaak::Schip.soortCode http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/SoortSchip
TeboekgesteldeZaak::TypeInhoud.eenheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/InhoudEenheid
TeboekgesteldeZaak::TypeVermogen.eenheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/VermogenEenheid
Typen::Bedrag.valuta http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Valuta