IMKAD 2.1

Waardelijsten (Value lists)

In deze tabel treft u het overzicht aan van alle IMKAD 2.1 waardenlijsten en waar deze worden gebruikt.

Per waardelijst is opgegeven:

attribuut URL van de waardelijst *.gc (xml) *.csv
Adres::KADBinnenlandsAdres.bijOfTegenover http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BijOfTegenover gc csv
BagAdres::NummerAanduiding.typeAdresseerbaarObject http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BAGAdresseerbaarObject gc csv
BagAdres::OpenbareRuimte.openbareRuimteType http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BAGOpenbareRuimte gc csv
BagAdres::Woonplaats.woonplaatsNaam http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BAGWoonplaatsnaam gc csv
BrpPersoon::BuitenlandsAdres.land http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPLand gc csv
BrpPersoon::Geboorte.geboorteland http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPLand gc csv
BrpPersoon::_GeregistreerdPersoon.adellijkeTitelOfPredikaat http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AdellijkeTitelOfPredikaat gc csv
BrpPersoon::_GeregistreerdPersoon.aanduidingNaamgebruik http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPAanduidingNaamgebruik gc csv
BrpPersoon::_GeregistreerdPersoon.indicatieGeheim http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPIndicatieGeheim gc csv
BrpPersoon::Geslacht.geslachtsaanduiding http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPAanduidingGeslacht gc csv
BrpPersoon::NietIngezetene.landWaarnaarVertrokken http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPLand
Historie::Historie.statusHistorie http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusHistorie gc csv
InOnderzoek::InOnderzoek.authentiekGegeven http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/GegevenInOnderzoek gc csv
NhrRechtspersoon::Rechtspersoon.rechtsvorm http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/NHRRechtsvorm gc csv
OnroerendeZaak::KadastraleGrens.type http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/TypeGrens gc csv
OnroerendeZaak::Leidingnetwerk.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardLeidingnetwerk gc csv
OnroerendeZaak::_OnroerendeZaak.aardCultuurOnbebouwd http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/CultuurcodeOnbebouwd gc csv
OnroerendeZaak::_OnroerendeZaak.aardCultuurBebouwd http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/CultuurBebouwd gc csv
OnroerendeZaak::OnroerendeZaakFiliatie.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardFliatie gc csv
OnroerendeZaak::Perceel.soortGrootte http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/SoortGrootte gc csv
OnroerendeZaak::TypeKadastraleAanduiding.AKRKadastraleGemeenteCode http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/akrKadastraleGemeenteCode gc csv
OnroerendeZaak::TypeKadastraleAanduiding.kadastraleGemeente http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/KadastraleGemeente gc csv
Persoon::GekozenWoonplaats.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardDomiciliekeuze gc csv
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.geslacht http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AanduidingGeslacht gc csv
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.adellijkeTitelOfPredikaat http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AdellijkeTitelOfPredikaat gc csv
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.aanduidingNaamgebruik http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AanduidingNaamgebruik gc csv
Persoon::KADNatuurlijkPersoon.geboorteland http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BRPLand gc csv
Persoon::KADNietNatuurlijkPersoon.rechtsvorm http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Rechtsvorm gc csv
Persoon::_Persoon.beschikkingsbevoegdheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Beschikkingsbevoegdheid gc csv
Recht::Aantekening.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardAantekening gc csv
Recht::AantekeningKadastraalObject.aanduidingErfdienstbaarheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AanduidingErfdienstbaarheid gc csv
Recht::Tenaamstelling.burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijging http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/BurgerlijkeStaat gc csv
Recht::Tenaamstelling.verkregenNamensSamenwerkingsverband http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Samenwerkingsverband gc csv
Recht::TenaamstellingFiliatie.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardFiliatie gc csv
Recht::ZakelijkRecht.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardZakelijkRecht gc csv
Recht::_Zekerheidsrecht.omschrijvingBetrokkenRecht http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Zekerheidsrecht gc csv
Stuk::Bijlage.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardBijlage gc csv
Stuk::KadasterVerzoek.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardKadasterverzoek gc csv
Stuk::RedenVerzoek.reden http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/RedenNietInschrijving gc csv
Stuk::Stukdeel.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardStukdeel gc csv
Stuk::Stukdeel.aardBeslag http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardBeslag gc csv
Stuk::Stukdeel.redenDoorhalingTeboekstelling http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/RedenDoorhalingTeboekstelling gc csv
Stuk::TerInschrijvingAangebodenStuk.aard http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/AardAangebodenStuk gc csv
Stuk::TerInschrijvingAangebodenStuk.statusStukOR http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusStukOR gc csv
Stuk::TypeDeelEnNummer.reeks http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Reekscode gc csv
Stuk::TypeDeelEnNummer.registercode http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Registercode gc csv
Stuk::TypeDeelEnNummer.soortRegister http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/SoortRegister gc csv
TeboekgesteldeZaak::BrandmerkSchip.rubriek http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/RubriekBrandmerk gc csv
TeboekgesteldeZaak::BrandmerkSchip.plaats http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/PlaatsBrandmerk gc csv
TeboekgesteldeZaak::BrandmerkSchip.status http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusBrandmerk gc csv
TeboekgesteldeZaak::KenmerkAndereRegistratie.code http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/CodeAndereRegistratie gc csv
TeboekgesteldeZaak::Schip.status http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/StatusSchip gc csv
TeboekgesteldeZaak::Schip.soortCode http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/SoortSchip gc csv
TeboekgesteldeZaak::TypeInhoud.eenheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/InhoudEenheid gc csv
TeboekgesteldeZaak::TypeVermogen.eenheid http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/VermogenEenheid gc csv
Typen::Bedrag.valuta http://www.kadaster.nl/schemas/waardelijsten/Valuta gc csv