TOP10NL

TOP10NL is het meest gedetailleerde onderdeel van de Basisregistratie Topografie. De mate van detail is zondanig, dat de objecten gebruikt kunnen worden voor een leesbare kaart op schaalniveau 1: 10.000. TOP10NL is gemodelleerd binnen het Informatiemodel BRT (IMBRT).

Visualisatie

Regels die specificeren hoe geografische objecten op de kaart weergegeven moeten worden, doorgaans geïmplementeerd in SLD/SE

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in het conceptenregister te raadplegen.

Symbool

Symbolen / iconen voor het weergeven van geografische objecten op kaarten

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.