Informatiemodel Grootschalige Geografie

Het informatiemodel geografie (IMGeo) is het informatiemodel horend bij de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het verplichte deel van IMGeo specificeert de inhoud van de BGT. Het optionele deel biedt ruimte voor het opnemen van meer objecttypen, gedetailleerdere kenmerken van objecten, en het uitwisselen van gegevens in 3D. Voor meer informatie zie BGT|IMGeo op de website van Geonovum.

Visualisatie

Regels die specificeren hoe geografische objecten op de kaart weergegeven moeten worden, doorgaans geïmplementeerd in SLD/SE

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in het conceptenregister te raadplegen.

WSDL

Web Services Description Language (WSDL) bestanden, die beschrijven welke services en operaties een webapplicatie aanbiedt voor het zenden/ontvangen van berichten.

Symbool

Symbolen / iconen voor het weergeven van geografische objecten op kaarten

XML schema

StUF schema's en andere XML schema's

Regels

Schematron schema's, waarin validatieregels aanvullend op GML of XML schema's zijn opgenomen.

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.