Feature Catalogue 'IMAER'

Version:

1.1

Date:

November 2015

Scope:

IMAER, het informatiemodel voor AERIUS, is een toepassing van Basismodel Geo-Informatie (NEN 3610) voor het beleidsveld van stikstofdepositieberekeningen. Het is hiermee één van de bestaande toepassingen van deze norm. In IMAER wordt, zoals ook bij NEN3610, voor het uitwisselingsformaat van bestanden (het technische formaat voor uitwisseling) gerefereerd aan GML 3.2.1 Simple Features Profile 2 (GML-SF2).

Responsible organisation:

AERIUS

Table of contents

Application schema: IMAER

CalculationPoint

Feature type

CalculationPointType

Feature type

EmissionSource

Feature type

EmissionSourceType

Feature type

FarmLodgingEmissionSource

Feature type

GeoObject

Feature type

InlandShippingEmissionSource

Feature type

MaritimeShippingEmissionSource

Feature type

MooringInlandShippingEmissionSource

Feature type

MooringMaritimeShippingEmissionSource

Feature type

OffRoadMobileSourceEmissionSource

Feature type

PlanEmissionSource

Feature type

ReceptorPoint

Feature type

RoadEmissionSource

Feature type

RoadNetwork

Feature type

SRM1Road

Feature type

SRM2Road

Feature type


Application schema: IMAER

Definition

Dit model beschrijft het InformatieModel AERius (IMAER). IMAER is het standaard gegevens uitwisselingsformaat van AERIUS en wordt gebruikt voor het importeren, exporteren en uitwisselen van gegevens met en tussen de verschillende AERIUS producten (o.a. Calculator, Monitor en Register).

In IMAER zijn de objecten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van emissie en depositie van verschillende stoffen. In het model zijn de beschrijvingen van de objecten, de relaties tussen de objecten en de attributen opgenomen.

Version:

1.1.0


Data type: AdditionalLodgingSystem

AdditionalLodgingSystem

Definition:

Extra staltechniek beschrijving.

Description:

Deze klasse beschrijft een extra staltechniek die bij een bestaande stal gebruikt kan worden, gebruik makend van een voorgedefinieerde code. Dit kan voor een gedeelte van de aangegeven dieren gelden.

Subtype of:

LodgingSystem

Type:

Data type

Attribute:

Name:

numberOfAnimals

Definition:

Aantal dieren waarvoor deze extra techniek geldt. Zou niet meer moeten zijn dan het totaal aantal dieren van de FarmLodging waarbij deze techniek gebruikt wordt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: Address

Address

Definition:

Een adres (bijvoorbeeld voor inrichtingslocatie).

Description:

Dit data type bevat de standaard onderdelen van een adres.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

city

Definition:

Plaats.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

postcode

Definition:

Postcode.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

streetAddress

Definition:

Straat en huisnummer.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: AeriusCalculatorMetaData

AeriusCalculatorMetaData

Definition:

Metadata over de AERIUS calculator die de GML geproduceerd heeft en het vastgelegde project.

Description:

Met behulp van deze metadata wordt vastgelegd met welke versies van software en onderliggende basisgegevens het GML bestand is gegenereerd. Tevens kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden,

Type:

Data type

Attribute:

Name:

corporation

Definition:

Naam van de rechtspersoon die hoort bij het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

databaseVersion

Definition:

Versienummer van de AERIUS database.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

description

Definition:

Beschrijving van of toelichting bij het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

facilityLocation

Definition:

De inrichtingslocatie van het project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Address (data type)

Attribute:

Name:

projectName

Definition:

Naam van het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

reference

Definition:

Referentie van het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

situationName

Definition:

Naam van de lijst van bronnen van het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

submitter

Definition:

Vaststaande code van de indiener van het beschreven project.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

temporaryPeriod

Definition:

Duur van het project in jaren. (alleen in geval van tijdelijke projecten).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

version

Definition:

Versienummer van de AERIUS rekenkern.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

year

Definition:

De AERIUS rekenkern maakt gebruik van GDN basisgegevens die jaarlijks worden aangepast. Dit attribuut geeft aan van welk jaar de basisgegevens gebruikt zijn bij de berekeningen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Feature type: CalculationPoint

CalculationPoint

Definition:

Zelfgedefinieerd rekenpunt.

Description:

Deze klasse beschrijft een zelfgedefinieerd rekenpunt.

Subtype of:

CalculationPointType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString


Feature type: CalculationPointType

CalculationPointType

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van rekenpunten.

Description:

Er zijn verschillende soorten rekenpunten in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in dit model.

Subtype of:

GeoObject

Supertype of:

CalculationPoint

ReceptorPoint

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

GM_Point

Definition:

Geometrie van het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Point

Attribute:

Name:

identifier

Title:

identificatie

Definition:

Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

representation

Definition:

Geometrische representatie van het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

GM_Surface

Attribute:

Name:

result

Definition:

Deposities van het rekenpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Result (data type)


Data type: ConsumptionOffRoadVehicleSpecification

ConsumptionOffRoadVehicleSpecification

Definition:

Klasse voor een specificatie voor de emissie van een eigen gedefinieerde mobiele werktuig bron aan de hand van het verbruik.

Description:

Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kan gekeken worden naar het gebruik van dat voertuig. De karakteristieken in dit type worden daarbij gebruikt.

Subtype of:

OffRoadVehicleSpecification

Type:

Data type

Attribute:

Name:

consumption

Definition:

Brandstofverbruik, in liters per jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

emissionFactor

Definition:

De emissiefactor NOx van het voertuig, in g/kWh.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

energyEfficiency

Definition:

Rendement: brandstof in grammen brandstof per geleverde kilowattuur , in g/kWh.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: CustomFarmLodging

CustomFarmLodging

Definition:

Zelfgedefinieerde stal.

Description:

Deze klasse beschrijft een zelfgedefinieerde stal.

Subtype of:

FarmLodging

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Beschrijving van de stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

emissionFactor

Definition:

De emissiefactor(en) per dierplaats per jaar die gehanteerd moet worden.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)


Data type: CustomOffRoadMobileSource

CustomOffRoadMobileSource

Definition:

Eigen gedefinieerd mobiele werktuig bron.

Description:

Deze klasse beschrijft een eigen gedefinieerde mobiel werktuig bron, met gesommeerd de emissie en de verdere eigenschappen die van belang zijn voor de verschillende berekeningen.

Subtype of:

OffRoadMobileSource

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Totale emissie van een mobiele werktuig bron in een jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

emissionSourceCharacteristics

Definition:

Karakteristieken van een mobiele werktuig bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

EmissionSourceCharacteristics (data type)

Attribute:

Name:

offRoadVehicleSpecification

Definition:

Eigenschappen gebruikt om tot de emissie van deze bron te komen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

OffRoadVehicleSpecification (data type)


Data type: CustomVehicle

CustomVehicle

Definition:

Karakteristieken van een emissietype zelfgedefinieerd wegvervoer.

Description:

Ieder wegvervoer emissietype wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

Vehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Karakteristieken van de eigen gespecficieerd voertuigen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

emission

Definition:

De emissie in g/km per voertuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)


Data type: Emission

Emission

Definition:

Karakteristieken van een depositie waarde.

Description:

De depositieresulaten beschrijving van een rekenpunt.

Subtype of:

EmissionValueType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

substance

Definition:

Emissiestof.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Substance (enumeration)

Values:

NH3

Stof NH3 (ammoniak).

NOX

Stof NOx (stikstofoxiden).

NO2

Stof NO2 (stikstofdioxide).

PM10

Stof PM10 (fijnstof).

PM25

Stof PM2.5 (fijnstof).

Attribute:

Name:

value

Definition:

Emissiewaarde.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Feature type: EmissionSource

EmissionSource

Definition:

Generieke emissiebron.

Description:

Deze klasse beschrijft een generieke emissiebron inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Emission (data type)


Data type: EmissionSourceCharacteristics

EmissionSourceCharacteristics

Definition:

Dit datatype beschrijft de karakteristieken van een emissiebron.

Description:

Iedere emissiebron wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

buildingHeight

Definition:

Gemiddelde gebouwhoogte van de emissiebron in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

diurnalVariation

Definition:

Temporele variatie van de emissie van de bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

EmissionDiurnalVariation (enumeration)

Values:

CONTINUOUS

Continue emissie.

INDUSTRIAL_ACTIVITY

Standaard profiel industrie.

SPACE_HEATING

Verwarming van ruimten.

TRAFFIC

Transport.

ANIMAL_HOUSING

Dierverblijven (alleen NH3).

FERTILISER

Meststoffen (alleen NH3).

Attribute:

Name:

emissionHeight

Definition:

Gemiddelde uitstoothoogte van de emissiebron in meters.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

heatContent

Definition:

Warmteinhoud van de emissiebron in Megawatt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

heatContentSpecification

Definition:

Eigenschappen gebruikt om tot de warmteinhoud te komen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

HeatContentSpecification (data type)

Attribute:

Name:

spread

Definition:

Spreiding van de emissiebron in meters. Alleen te gebruiken bij puntbronnen met een hoogte.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Union type: EmissionSourceGeometry

EmissionSourceGeometry

Definition:

Mogelijke geometrieën van een emissiebron.

Description:

Dit datatype maakt een keuze mogelijk uit verschillende soorten geometrieën die een emissiebron kan aannemen.

Type:

Union type

Attribute:

Name:

GM_Curve

Definition:

NEN 3610 lijn.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Curve

Attribute:

Name:

GM_Point

Definition:

NEN 3610 punt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Point

Attribute:

Name:

GM_Surface

Definition:

NEN 3610 vlak.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Surface


Feature type: EmissionSourceType

EmissionSourceType

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van emissiebronnen.

Description:

Er zijn verschillende soorten emissiebronnen in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende soorten emissiebronnen in het model. De geometrie van deze bronnen is opgenomen bij de onderliggende soorten, omdat deze verschillen per type bron.

Subtype of:

GeoObject

Supertype of:

EmissionSource

FarmLodgingEmissionSource

InlandShippingEmissionSource

MaritimeShippingEmissionSource

MooringInlandShippingEmissionSource

MooringMaritimeShippingEmissionSource

OffRoadMobileSourceEmissionSource

PlanEmissionSource

RoadEmissionSource

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emissionSourceCharacteristics

Definition:

Karakteristieken van een emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

EmissionSourceCharacteristics (data type)

Attribute:

Name:

geometry

Definition:

De geometrie van de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

EmissionSourceGeometry (union data type)

Attribute:

Name:

identifier

Title:

identificatie

Definition:

Unieke identificatie van de emissiebron binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

sectorId

Definition:

Identificatienummer van de sector waartoe de emissiebron behoord.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: EmissionValueType

EmissionValueType

Definition:

De emissiewaarde van een emissiebron.

Description:

De emissiewaarde van een emissiebron.

Supertype of:

Emission

FarmLodging

OffRoadMobileSource

Plan

ShippingType

Vehicle

Type:

Data type


Data type: FarmLodging

FarmLodging

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van stallen.

Description:

Er zijn verschillende soorten stallen in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomFarmLodging

StandardFarmLodging

Type:

Data type

Attribute:

Name:

numberOfAnimals

Definition:

Aantal dieren in deze stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Feature type: FarmLodgingEmissionSource

FarmLodgingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van een stal.

Description:

Deze klasse beschrijft een stal inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van de stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

farmLodging

Definition:

Staltypen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

FarmLodging (data type)


Feature type: GeoObject

GeoObject

Title:

Geo-object

Definition:

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde

Description:

Van deze klasse worden geen instanties gemaakt. Indien een object een geo-object is, is het altijd een instantie van een subklasse van GeoObject.

Alle subklassen van GeoObject hebben conform NEN-EN-ISO 19109:2005 het stereotype «featureType».

Supertype of:

CalculationPointType

EmissionSourceType

RoadNetwork

Type:

Feature type


Data type: HeatContentSpecification

HeatContentSpecification

Definition:

Dit datatype beschrijft de eigenschappen die zijn gebruikt om tot de warmteinhoud van een emissiebron te komen.

Description:

De warmteinhoud van een bron kan berekend worden aan de hand van een aantal eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen in dit separate datatype vastgelegd worden.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionTemperature

Definition:

Emissie temperatuur in graden celsius. Dit moet hoger zijn dan de gemiddelde omgevingstemperatuur (rond de 12 graden).

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

outflowSurface

Definition:

De uitstroom oppervlakte, in m^2.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

outflowVelocity

Definition:

De uitstroom snelheid, in m/s.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: InlandShipping

InlandShipping

Definition:

Karakteristieken van een vaarroute voor binnenvaart.

Description:

Ieder binnenvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

ShippingType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

numberOfShipsAtoB

Definition:

Aantal schepen van A naar B. Vaarroutes worden van A naar B ingetekend.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

numberOfShipsBtoA

Definition:

Aantal schepen van B naar A. Vaarroutes worden van A naar B ingetekend.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

percentageLadenAtoB

Definition:

Het precentage van numberOfShipsAtoB wat beladen is.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

percentageLadenBtoA

Definition:

Het precentage van numberOfShipsBtoA wat beladen is.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Feature type: InlandShippingEmissionSource

InlandShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron (vaarroute) van binnenvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een vaarroute voor binnenvaart, inclusief geometrie. De klasse is een specialisatie van EmissionSourceType.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

inlandShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissiebrontype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

InlandShipping (data type)


Data type: InlandShippingRoute

InlandShippingRoute

Definition:

Karakteristieken van een vaarroute voor (aanmerende) binnenvaart.

Description:

Ieder aanmerend binnenvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

direction

Definition:

De vaarrichting (aanmerend/vertrekkend) van de schepen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

InlandRouteDirectionType (enumeration)

Values:

ARRIVE

Aanmerend.

DEPART

Uitgaand.

Attribute:

Name:

percentageLaden

Definition:

Het precentage van het aantal schepen wat beladen is.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

route

Definition:

De geometry van de vaarroute.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Curve

Attribute:

Name:

shippingMovements

Definition:

Het aantal scheepsbewegingen op de vaarroute per jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: LodgingFodderMeasure

LodgingFodderMeasure

Definition:

Extra voer maatregel voor stallen.

Description:

Deze klasse beschrijft een voer maatregel die voor een bestaande stal gebruikt kan worden, gebruik makend van een voorgedefinieerde code. Gebruik van deze maatregel zorgt voor een reductie (percentage) voor alle dieren.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

fodderMeasureType

Definition:

Vaststaande code die aangeeft om wat voor voer maatregel het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: LodgingSystem

LodgingSystem

Definition:

Abstracte basis klasse voor extra staltechnieken.

Description:

Er zijn verschillende soorten extra staltechnieken in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Supertype of:

AdditionalLodgingSystem

ReductiveLodgingSystem

Type:

Data type

Attribute:

Name:

farmLodgingSystemDefinitionType

Definition:

Vaststaande (BWL) code die aangeeft om wat voor staltechniek het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

lodgingSystemType

Definition:

Vaststaande code die aangeeft om wat voor extra staltechniek het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: MaritimeShipping

MaritimeShipping

Definition:

Karakteristieken van een emissietype voor scheepvaart.

Description:

Ieder scheepvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

ShippingType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

shipsPerYear

Definition:

Aantal schepen op deze vaarroute per jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Feature type: MaritimeShippingEmissionSource

MaritimeShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een vaarroute voor zeescheepvaart, inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

maritimeShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

MaritimeShipping (data type)

Attribute:

Name:

movementType

Definition:

Type vaarbeweging.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

MaritimeShippingMovementType (enumeration)

Values:

INLAND

Varend binnengaats.

MARITIME

Varend op zee.


Data type: MaritimeShippingRoute

MaritimeShippingRoute

Definition:

Karakteristieken van een vaarroute voor scheepvaart.

Description:

Ieder scheepvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

route

Definition:

De geometry van de vaarroute.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Curve

Attribute:

Name:

shippingMovements

Definition:

Het aantal scheepsbewegingen op de vaarroute per jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: MooringInlandShipping

MooringInlandShipping

Definition:

Karakteristieken van een aanlegplaats voor pinnenvaart.

Description:

Iedere aanlegplaats emissietype voor binnenvaartwordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

ShippingType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

averageResidenceTime

Definition:

De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

route

Definition:

De route die de schepen vanaf de kade nemen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

InlandShippingRoute (data type)


Feature type: MooringInlandShippingEmissionSource

MooringInlandShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van binnenvaart (aanlegplaats).

Description:

Deze klasse beschrijft een aanlegplaats inclusief geometrie en vaarroute voor binnenvaart.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

mooringInlandShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

MooringInlandShipping (data type)


Data type: MooringMaritimeShipping

MooringMaritimeShipping

Definition:

Karakteristieken van een emissietype voor scheepvaart.

Description:

Ieder scheepvaart emissietype voor aanlegplaatsen wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

ShippingType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

averageResidenceTime

Definition:

De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

inlandRoute

Definition:

De route die de schepen binnengaats(tot aan zee) nemen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

GM_Curve

Attribute:

Name:

maritimeRoute

Definition:

De route die de schepen buitengaats (op zee) nemen.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

MaritimeShippingRoute (data type)

Attribute:

Name:

shipsPerYear

Definition:

Het aantal schepen per jaar.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Feature type: MooringMaritimeShippingEmissionSource

MooringMaritimeShippingEmissionSource

Definition:

Emissiebron van zeescheepvaart.

Description:

Deze klasse beschrijft een kade voor zeescheepvaart inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

mooringMaritimeShipping

Definition:

Specificatie van schepen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

MooringMaritimeShipping (data type)


Data type: NEN3610ID

NEN3610ID

Definition:

Identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object

Description:

De combinatie van 'namespace' van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

localId

Definition:

Unieke identificatiecode binnen een registratie

Description:

'LocalId' is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) registratie.

De volgende karakters mogen in een localId voorkomen: {"A"..."Z", "a"..."z", "0"..."9", "_", "-", ",", "."}.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

namespace

Definition:

Unieke verwijzing naar een registratie van objecten

Description:

Het attribuut 'namespace' is een unieke verwijzing naar de registratie die de identificatie uitdeelt. Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd met 'NL.' beginnen.

De volgende karakters mogen in een namespace aanduiding voorkomen: {"A"..."Z", "a"..."z", "0"..."9", "_", "-", ",", "."}

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

versionId

Definition:

Versie-aanduiding van een object

Description:

Het attribuut 'versionId' maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString


Data type: OffRoadMobileSource

OffRoadMobileSource

Definition:

Abstracte basisklasse voor de beschrijving van mobiele werktuig bronnen.

Description:

Er zijn verschillende soorten mobiele werktuig beschrijvingen in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomOffRoadMobileSource

StandardOffRoadMobileSource

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Beschrijving van het voertuig type.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Feature type: OffRoadMobileSourceEmissionSource

OffRoadMobileSourceEmissionSource

Definition:

Emissiebron van mobiele werktuigen.

Description:

Deze klasse beschrijft een verzameling mobiele werktuigen inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

offRoadMobileSource

Definition:

Specificatie van mobiele werktuigen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

OffRoadMobileSource (data type)


Data type: OffRoadVehicleSpecification

OffRoadVehicleSpecification

Definition:

Abstracte basisklasse van een specificatie voor de emissie van een eigen gedefinieerde mobiele werktuig bron.

Description:

Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kunnen verschillende rekenmethodes gebruikt worden. Deze methodes liggen vast in de onderliggende types.

Supertype of:

ConsumptionOffRoadVehicleSpecification

OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification

Type:

Data type

Attribute:

Name:

fuelType

Definition:

Vaststaande code die aangeeft wat voor brandstof gebruikt wordt door het voertuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification

OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification

Definition:

Klasse voor een specificatie voor de emissie van een eigen gedefinieerde mobiele werktuig bron aan de hand van de operationele uren.

Description:

Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kan gekeken worden naar de operationele uren van dat voertuig. De karakteristieken in dit type worden daarbij gebruikt.

Subtype of:

OffRoadVehicleSpecification

Type:

Data type

Attribute:

Name:

emissionFactor

Definition:

De emissiefactor NOx van het voertuig, in g/kWh.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

load

Definition:

Het gedeelte van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt, in percentages.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

operatingHours

Definition:

Het aantal uren dat dit mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt, in uren.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

power

Definition:

Het gemiddelde volle vermogen van dit mobiele werktuig, in kW.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: Plan

Plan

Definition:

Karakteristieken van ruimtelijke plan ontwikkelingen.

Description:

Iedere ruimtelijk plan ontwikkel bronsoort wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

EmissionValueType

Type:

Data type

Attribute:

Name:

amount

Definition:

Elk planType heeft een eenheid. De amount is het aantal van deze eenheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

description

Definition:

De omschrijving van dit plan.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

planType

Definition:

Het type van dit plan.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Feature type: PlanEmissionSource

PlanEmissionSource

Definition:

Emissiebron definitie van ruimtelijke plan ontwikkelingen.

Description:

Deze klasse beschrijft een verzameling ruimtelijke plan ontwikkelings bronnen inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Attribute:

Name:

plan

Definition:

Specificatie van de plannen voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Plan (data type)


Feature type: ReceptorPoint

ReceptorPoint

Definition:

Receptorpunt.

Description:

Deze klasse beschrijft een rekenpunt op het AERIUS-grid.

Subtype of:

CalculationPointType

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

receptorPointId

Definition:

Identificatienummer van het receptorpunt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer


Data type: ReductiveLodgingSystem

ReductiveLodgingSystem

Definition:

Extra reducerende staltechniek beschrijving.

Description:

Deze klasse beschrijft een extra staltechniek die bij een bestaande stal gebruikt kan worden, gebruik makend van een voorgedefinieerde code. Gebruik van dit systeem zorgt voor een reductie (percentage) voor alle dieren.

Subtype of:

LodgingSystem

Type:

Data type


Data type: Result

Result

Definition:

Resultaat voor een rekunpunt.

Description:

Deze klasse beschrijft het resultaat voor een bepaalde stof/resultaattype combinatie voor een rekenpunt.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

resultType

Definition:

Resultaattype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

ResultType (enumeration)

Values:

DEPOSITION

Depositie (mol/ha/j)

CONCENTRATION

Concentratie (µg/m³)

Attribute:

Name:

substance

Definition:

Resultaatstof.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Substance (enumeration)

Values:

NH3

Stof NH3 (ammoniak).

NOX

Stof NOx (stikstofoxiden).

NO2

Stof NO2 (stikstofdioxide).

PM10

Stof PM10 (fijnstof).

PM25

Stof PM2.5 (fijnstof).

Attribute:

Name:

value

Definition:

Resultaatwaarde.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Feature type: RoadEmissionSource

RoadEmissionSource

Definition:

Emissiebron van een weg.

Description:

Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie.

Subtype of:

EmissionSourceType

Supertype of:

SRM1Road

SRM2Road

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

emission

Definition:

Emissietypen van deze bron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

Emission (data type)

Association role:

Name:

inNetwork

Definition:

Geeft aan bij welk netwerk de weg hoort.

Voidable:

true

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadNetwork (feature type)

Attribute:

Name:

vehicles

Definition:

Specificatie van wegvervoer voor dit emissietype.

Voidable:

false

Multiplicity:

1..*

Value type:

Vehicle (data type)


Feature type: RoadNetwork

RoadNetwork

Definition:

Een netwerk van wegen.

Description:

Deze klasse beschrijft een netwerk, waarbij meerdere elementen gegroupeerd kunnen worden.

Subtype of:

GeoObject

Type:

Feature type

Association role:

Name:

element

Definition:

Referenties naar alle elementen die horen bij het netwerk.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

RoadEmissionSource (feature type)

Attribute:

Name:

identifier

Definition:

Unieke identificatie van het netwerk binnen het domein van NEN 3610.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

NEN3610ID (data type)

Attribute:

Name:

label

Definition:

Een optioneel label voor de emissiebron.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString


Data type: RoadSideBarrier

RoadSideBarrier

Definition:

Karakteristieken van een scheiding(wal of scherm) aan de kant van de weg.

Description:

Een scherm/wal aan de kant van een weg is voorzien van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Type:

Data type

Attribute:

Name:

barrierType

Definition:

Type van deze scheiding.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

RoadSideBarrierType (enumeration)

Values:

SCREEN

Een scherm (denk aan geluidsscherm).

WALL

Een wal (denk aan geluidswal).

Attribute:

Name:

distance

Definition:

Afstand tot de weg van deze scheiding.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

height

Definition:

Hoogte van deze scheiding.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


Data type: ShippingType

ShippingType

Definition:

Abstracte basisklasse van een emissietype voor scheepvaart.

Description:

Ieder scheepvaart emissietype wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

InlandShipping

MaritimeShipping

MooringInlandShipping

MooringMaritimeShipping

Type:

Data type

Attribute:

Name:

description

Definition:

Omschrijving van dit type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

shipType

Definition:

Type schip.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: SimpleLinearReference

SimpleLinearReference

Definition:

Gedeeltelijke wijziging in attributen voor een object.

Description:

Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Alleen te gebruiken voor objecten gedefineerd door een LineString.

Supertype of:

SRM1LinearReference

SRM2LinearReference

Type:

Data type

Attribute:

Name:

fromPosition

Definition:

Positie vanaf waar de waarde(s) gaan gelden.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Length

Attribute:

Name:

toPosition

Definition:

Positie tot waar de waardes gaan tellen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Length


Data type: SpecificVehicle

SpecificVehicle

Definition:

Karakteristieken van een specifieke type voertuigen met een klasse.

Description:

Ieder wegvervoer emissietype wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

Vehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

vehicleType

Definition:

De klasse van deze mobiel voertuigen.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: SRM1LinearReference

SRM1LinearReference

Definition:

Gedeeltelijke wijziging in SRM1 attributen.

Description:

Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Te gebruiken voor SRM1Road.

Subtype of:

SimpleLinearReference

Type:

Data type

Attribute:

Name:

roadType

Definition:

Zie SRM1Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

SRM1RoadType (enumeration)

Values:

TYPE_1

aan beide zijden van de weg min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de wegas, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan drie maal de hoogte van de bebouwing, maar groter is dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing.

TYPE_2

aan beide zijden van de weg min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de weg, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing.

TYPE_3

aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de wegas, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan 3 maal de hoogte van de bebouwing.

TYPE_4

alle wegen in een stedelijke omgeving, anders dan wegtype 1, 2 en 3.

Attribute:

Name:

speedType

Definition:

Zie SRM1Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

SRM1SpeedType (enumeration)

Values:

URBAN_STAGNATING

Stagnerend stadsverkeer. Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km.

URBAN_NORMAL

Normaal stadsverkeer. Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km

URBAN_LOW_CONGESTION

Stadsverkeer met minder congestie. Stadsverkeer met een relatief groter aandeel "free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km.

NON_URBAN

Buitenweg algemeen. Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.

Attribute:

Name:

treeType

Definition:

Zie SRM1Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

SRM1TreeType (enumeration)

Values:

NONE_OR_FEW

hier en daar bomen of in het geheel niet.

SEPARATED

één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de kronen.

PACKED

de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte.

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Zie SRM1Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Feature type: SRM1Road

SRM1Road

Definition:

Emissiebron van een SRM1 weg.

Description:

Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie. Deze weg is bedoeld om volgens SRM1 door te rekenen. Onder SRM1 vallen wegen in een stedelijke omgeving, met niet/nauwelijks hoogteverschil en geen afschermende constructies. Maximum rekenafstand is 30 of 60 meter, afhankelijk van wegtype.

Subtype of:

RoadEmissionSource

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

partialChange

Definition:

Specificatie wijzigingen op een gedeelte van de weg. Mits opgegeven, dan wordt op dat gedeelte van de weg de standaaard waarde overschreven door hetgeen hier is opgegeven. Dit kan meerdere keren voorkomen.

Dit is een stukje Dynamic Segmentation of Linear Referencing.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

SRM1LinearReference (data type)

Attribute:

Name:

roadType

Definition:

Wegtype van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

SRM1RoadType (enumeration)

Values:

TYPE_1

aan beide zijden van de weg min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de wegas, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan drie maal de hoogte van de bebouwing, maar groter is dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing.

TYPE_2

aan beide zijden van de weg min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de weg, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing.

TYPE_3

aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing op een afstand van maximaal 60 meter van de wegas, waarbij de afstand tussen wegas en gevel kleiner is dan 3 maal de hoogte van de bebouwing.

TYPE_4

alle wegen in een stedelijke omgeving, anders dan wegtype 1, 2 en 3.

Attribute:

Name:

speedType

Definition:

Snelheidstype van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

SRM1SpeedType (enumeration)

Values:

URBAN_STAGNATING

Stagnerend stadsverkeer. Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km.

URBAN_NORMAL

Normaal stadsverkeer. Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km

URBAN_LOW_CONGESTION

Stadsverkeer met minder congestie. Stadsverkeer met een relatief groter aandeel "free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km.

NON_URBAN

Buitenweg algemeen. Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km.

Attribute:

Name:

treeType

Definition:

Type van bomen langs de kant van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

SRM1TreeType (enumeration)

Values:

NONE_OR_FEW

hier en daar bomen of in het geheel niet.

SEPARATED

één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de kronen.

PACKED

de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte.

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Voor een wegdeel dat direct aansluit op de uitrit van een tunnelbuis, die tenminste 100 meter lang is en waarbinnen sprake is van één rijrichting, worden de emissies tot op een afstand van 100 meter van de uitrit van een tunnelbuis verrekend met een factor. Dit is die factor. Indien geen sprake is van een tunnel, kan 1.0 gebruikt worden.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Data type: SRM2LinearReference

SRM2LinearReference

Definition:

Gedeeltelijke wijziging in SRM2 attributen.

Description:

Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Te gebruiken voor SRM2Road.

Subtype of:

SimpleLinearReference

Type:

Data type

Attribute:

Name:

barrierLeft

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

barrierRight

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

elevation

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadElevation (enumeration)

Values:

NORMAL

dijk of wal met zeer vlakke zijkanten (hoek kleiner dan 20 graden).

NORMAL_DYKE

dijk of wal met vlakke zijkanten (hoek groter of gelijk aan 20 graden maar kleiner dan 45 graden).

STEEP_DYKE

dijk of wal met scherpe zijkanten (hoek groter dan of gelijk aan 45 graden).

VIADUCT

weg ligt op een viaduct.

TUNNEL

weg ligt in een tunnelbak.

Attribute:

Name:

elevationHeight

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

isFreeway

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Boolean

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Zie SRM2Road

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Feature type: SRM2Road

SRM2Road

Definition:

Emissiebron van een SRM2 weg.

Description:

Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie. Deze weg is bedoeld om volgens SRM2 door te rekenen. Onder SRM2 vallen wegen die niet onder SRM1 vallen, buitenstedelijke wegen en snelwegen.

Subtype of:

RoadEmissionSource

Type:

Feature type

Attribute:

Name:

barrierLeft

Definition:

De afscheiding aan de linkerkant van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

barrierRight

Definition:

De afscheiding aan de rechterkant van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadSideBarrier (data type)

Attribute:

Name:

elevation

Definition:

Verhogingstype van de weg.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

RoadElevation (enumeration)

Values:

NORMAL

dijk of wal met zeer vlakke zijkanten (hoek kleiner dan 20 graden).

NORMAL_DYKE

dijk of wal met vlakke zijkanten (hoek groter of gelijk aan 20 graden maar kleiner dan 45 graden).

STEEP_DYKE

dijk of wal met scherpe zijkanten (hoek groter dan of gelijk aan 45 graden).

VIADUCT

weg ligt op een viaduct.

TUNNEL

weg ligt in een tunnelbak.

Attribute:

Name:

elevationHeight

Definition:

Verhoging van de weg (in meters).

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

isFreeway

Definition:

Wel of geen snelweg.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Boolean

Attribute:

Name:

partialChange

Definition:

Specificatie wijzigingen op een gedeelte van de weg. Mits opgegeven, dan wordt op dat gedeelte van de weg de standaaard waarde overschreven door hetgeen hier is opgegeven. Dit kan meerdere keren voorkomen.

Dit is een stukje Dynamic Segmentation of Linear Referencing.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

SRM2LinearReference (data type)

Attribute:

Name:

tunnelFactor

Definition:

Voor een wegdeel dat direct aansluit op de uitrit van een tunnelbuis, die tenminste 100 meter lang is en waarbinnen sprake is van één rijrichting, worden de emissies tot op een afstand van 100 meter van de uitrit van een tunnelbuis verrekend met een factor. Dit is die factor. Indien geen sprake is van een tunnel, kan 1.0 gebruikt worden.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Real


Data type: StandardFarmLodging

StandardFarmLodging

Definition:

Algemene stal beschrijving.

Description:

Deze klasse beschrijft een algemene stal, gebruik makend van een voorgedefinieerde stalcode.

Subtype of:

FarmLodging

Type:

Data type

Attribute:

Name:

farmLodgingSystemDefinitionType

Definition:

Vaststaande (BWL) code die aangeeft om wat voor staltechniek het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

farmLodgingType

Definition:

Vaststaande (RAV) code die aangeeft om wat voor stalsoort het gaat.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString

Attribute:

Name:

fodderMeasure

Definition:

Specificatie van de extra voer maatregelen die gebruikt zijn voor deze stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

LodgingFodderMeasure (data type)

Attribute:

Name:

lodgingSystem

Definition:

Specificatie van de extra (additionele of reducerende) staltechnieken die gebruikt zijn voor deze stal.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..*

Value type:

LodgingSystem (data type)


Data type: StandardOffRoadMobileSource

StandardOffRoadMobileSource

Definition:

Karakteristieken van een emissietype voor mobiele werktuigen.

Description:

Mobiele werktuig worden beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze zijn in dit datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

OffRoadMobileSource

Type:

Data type

Attribute:

Name:

literFuelPerYear

Definition:

Liter brandstof (gesommeerd) dat dit type voertuig per jaar verbruikt.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

offRoadMobileSourceType

Definition:

De klasse van dit mobiele werktuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

CharacterString


Data type: StandardVehicle

StandardVehicle

Definition:

Karakteristieken van een standaard klasse wegvervoer.

Subtype of:

Vehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

maximumSpeed

Definition:

Maximum snelheid in kilometers per uur.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Integer

Attribute:

Name:

stagnationFactor

Definition:

Fractie van het verkeer dat stagneert.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real

Attribute:

Name:

strictEnforcement

Definition:

Wel of geen strikte handhaving van de snelheid.

Voidable:

false

Multiplicity:

0..1

Value type:

Boolean

Attribute:

Name:

vehicleType

Definition:

Type voertuig.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

StandardVehicleType (enumeration)

Values:

LIGHT_TRAFFIC

Licht verkeer.

NORMAL_FREIGHT

Middelzwaar vrachtverkeer.

HEAVY_FREIGHT

Zwaar vrachtverkeer.

AUTO_BUS

Busverkeer.


Data type: Vehicle

Vehicle

Definition:

Karakteristieken van een emissietype wegvervoer.

Description:

Ieder wegvervoer emissietype wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd.

Subtype of:

EmissionValueType

Supertype of:

CustomVehicle

SpecificVehicle

StandardVehicle

Type:

Data type

Attribute:

Name:

vehiclesPerDay

Definition:

Aantal voertuigen per dag.

Voidable:

false

Multiplicity:

1

Value type:

Real


This feature catalogue was generated by ShapeChange