Technisch register voor geo-standaarden in Nederland

Het technisch register is de centrale vindplaats voor de informatiemodellen uit het NEN3610 stelsel, plus de technische standaarden die bij die informatiemodellen horen. Deze technische standaarden implementeren het informatiemodel en haar regels in bijvoorbeeld XML Schema en Schematron, maar het kan ook gaan om implementatiebestanden voor visualisatieregels en iconen. Al deze ‘technische’ bestanden zijn te vinden in dit register.

Dit technisch register voor geo-standaarden wordt beheerd door Geonovum . Ook Nederlandse geo-standaarden die niet bij Geonovum in beheer zijn, maar wél onderdeel van het NEN3610 stelsel zijn, zijn hier te vinden. Dit kan ofwel fysiek, ofwel via een referentie zijn naar een eigen register van de beheerder van de desbetreffende standaard.

Ingang: informatiemodel

BRT

Informatiemodellen Basisregistratie Topografie

RO standaarden

RO standaarden

NEN3610

Basismodel Geo-informatie

IMGeluid

Informatiemodel Geluid

IMGeo

Informatiemodel Grootschalige Geografie

IMKL

Informatiemodel Kabels en Leidingen

IMKAD

Informatiemodel Kadaster

IMAER

Informatiemodel AERIUS

MIM

Metamodel informatiemodellering (MIM)

Metadata

Nederlandse metadata profielen voor datasets en services

TPOD

Informatiemodel TPOD

Basisgeometrie

Informatiemodel Basisgeometrie

IMOW

Informatiemodel Omgevingswet

IMEV

Informatiemodel Externe Veiligheid

Ingang: soort bestand

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.

XML Schema

StUF schema's en andere XML schema's

Regels

Schematron schema's, waarin validatieregels aanvullend op GML of XML schema's zijn opgenomen.

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in de conceptenbibliotheek te raadplegen.

WSDL

Web Services Description Language (WSDL) bestanden, die beschrijven welke services en operaties een webapplicatie aanbiedt voor het zenden/ontvangen van berichten.

Visualisatie

Regels die specificeren hoe geografische objecten op de kaart weergegeven moeten worden, doorgaans geïmplementeerd in SLD/SE

Symbool

Symbolen / iconen voor het weergeven van geografische objecten op kaarten