Technisch register voor geo-standaarden in Nederland

Het technisch register is de centrale vindplaats voor de informatiemodellen uit het NEN3610 stelsel, plus de technische standaarden die bij die informatiemodellen horen. Deze technische standaarden implementeren het informatiemodel en haar regels in bijvoorbeeld XML Schema en Schematron, maar het kan ook gaan om implementatiebestanden voor visualisatieregels en iconen. Al deze ‘technische’ bestanden zijn te vinden in dit register.

Dit technisch register voor geo-standaarden wordt beheerd door Geonovum . Ook Nederlandse geo-standaarden die niet bij Geonovum in beheer zijn, maar wél onderdeel van het NEN3610 stelsel zijn, zijn hier te vinden. Dit kan ofwel fysiek, ofwel via een referentie zijn naar een eigen register van de beheerder van de desbetreffende standaard.

Ingang: informatiemodel

TOP10NL

BRT-TOP10NL product, gemodelleerd binnen IMBRT

TOP50NL

BRT-TOP50NL product, gemodelleerd binnen IMBRT

TOP100NL

BRT-TOP50NL product, gemodelleerd binnen IMBRT

TOP250NL

BRT-TOP250NL product, gemodelleerd binnen IMBRT

TOP500NL

BRT-TOP500NL product, gemodelleerd binnen IMBRT

TOP1000NL

BRT-TOP1000NL product, gemodelleerd binnen IMBRT

BRT-algemeen

Algemeen applicatie schema binnen IMBRT

IMBRT

Informatiemodel van de BasisRegistratie Topografie (BRT).

Ingang: soort bestand

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.

XML Schema

StUF schema's en andere XML schema's

Regels

Schematron schema's, waarin validatieregels aanvullend op GML of XML schema's zijn opgenomen.

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in de conceptenbibliotheek te raadplegen.

WSDL

Web Services Description Language (WSDL) bestanden, die beschrijven welke services en operaties een webapplicatie aanbiedt voor het zenden/ontvangen van berichten.

Visualisatie

Regels die specificeren hoe geografische objecten op de kaart weergegeven moeten worden, doorgaans geïmplementeerd in SLD/SE

Symbool

Symbolen / iconen voor het weergeven van geografische objecten op kaarten