Informatiemodel AERIUS

Dit model beschrijft het InformatieModel AERius (IMAER). IMAER is het standaard gegevens uitwisselingsformaat van AERIUS en wordt gebruikt voor het importeren, exporteren en uitwisselen van gegevens met en tussen de verschillende AERIUS producten (o.a. Calculator, Monitor en Register). In IMAER zijn de objecten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van emissie en depositie van verschillende stoffen (voornamelijk stikstof gerelateerd). Voor meer informatie zie de website van AERIUS: http://www.aerius.nl/

Ingang: soort bestand

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

GML applicatieschema

GML application schemas: XML schema's die een valide extensie van GML zijn.

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in het conceptenregister te raadplegen.