Informatiemodel Externe Veiligheid

Het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) zorgt ervoor dat gegevens over gevaarlijke stoffen bij elkaar kunnen komen in het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op kaarten is vervolgens te zien waar externe risico’s van toepassing zijn.

Ingang: soort bestand

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.