Informatiemodel Kadaster

IMKAD staat voor “Informatiemodel Kadaster”. Dit informatiemodel beschrijft de gegevens die het Kadaster beheert. Het geeft inzicht in de kenmerken van de gegevens en hoe ze onderling samenhangen. IMKAD is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.

Ingang: soort bestand

Informatiemodel

UML informatiemodellen (*.EAP of *.XMI). UML modellen worden hier aangeboden voor technische doeleinden zoals het genereren van schema's/code of het hergebruiken van entiteiten uit elkaars informatiemodel.

Schema

StUF schema's en andere XML schema's, JSON schema's

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in het conceptenregister te raadplegen.