Informatiemodel Omgevingswet

Een beschrijving van alle objecten en attributen die maken dat annotaties voor omgevingsdocumenten in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) terechtkomen.

Ingang: soort bestand

Waardelijst

Waardelijsten worden in het technisch register als downloadbaar bestand opgenomen. De inhoud van waardelijsten is in het conceptenregister te raadplegen.